Jdi na obsah Jdi na menu
 


TONDA OBAL na cestách

Ve středu 14.10.2015 se na naší škole uskutečnila beseda v rámci EVVO o třídění odpadů - s příznačným názvem TONDA OBAL na cestách. Byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahovala informace zhruba odpovídající tématickému okruhu "Vztah člověka k prostředí" průřezového tématu "Environmentální výchova" v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Cílem akce je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy Obala - kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit.                                                                                                                                                                          MK

 Jak se děti do akce zapojily, lze sledovat na přiložených fotografiích (LR).